Danışmanlık Sistemi

• Tomurcuk Eğitim Kurumlarında her sınıfın bir danışman öğretmeni bulunmaktadır. Danışman öğretmenler homojen olarak oluşturulan sınıflarda öğrencilerin bireysel gelişimini takip ederek, belirlenen hedeflere ulaşmalarını sağlayacak, özgüven ve motivasyonlarını arttıracak içerikte, sınav kaygısının takibi ve önlenmesi, öğrencinin gelişiminin takibi ve velilerimizin bilgilendirilmesi içeriklerinde öğrenci takibi yapılmaktadır.

• 15 günde bir yapılan veli aramaları yapılan veli bilgilendirmeleri haricinde yıl içinde bireysel veli görüşmeleri ve sınıf veli toplantıları ile eğitim sürecinde velilerimizin de aktif rol almasını ve desteğini sağlamaktadır.