Rehberlik Sistemi

KURUMUMUZDA REHBERLİK

Kurumumuzdaki rehberlik birimleri ; öğrenci rehberliği ve veli rehberliği olarak hizmet vermektedir.

A) ÖĞRENCİ REHBERLİĞİ

 Öğrencilerimize ; sosyal-duygusal- psikomotor-görsel beceriler gelişimlerini

destekleyici çalışmalar yaparak, psiko-sosyal gelişimine destek vermektedir.

 Öğrencilerimizin ;kurallara uyma ,sorumluluk geliştirme,arkadaşlık ilişkileri,iletişim

becerileri,öfke kontrolü gibi kişilik gelişimini destekleyici çalışmalar yapmaktadır.

 Öğrencilerimizin;ders başarı grafikleri-ödev kontrol çizelgeleri-ders performans

analizleri-haftalık soru takip çizelgeleri-ders program uyum raporu-öğrenci gelişim

takip formu-sınav sonuç karneleri-sınav konu analizleri-sınav başarı grafikleri takip

edilerek akademik başarılarının maksimum düzeye çıkması desteklenmektedir.

B) REHBERLİK BİRİMİNİN HEDEFLERİ

 PSİKO-SOSYAL GELİŞİM

I. Özgüveni ve olumlu benlik algısını geliştirme

II. Kişisel sorunlarını çözme becerilerini geliştirme

III. Sorumluluk duygusunu geliştirme

IV. Kendini tanıma ve ifade edebilme becerilerini geliştirme

V. Karşısındaki anlama becerilerini geliştirme

 AKADEMİK GELİŞİM

I. Öğrencilerimizin kendi kapasitelerini fark ederek,kendi performanslarını

geliştirerek,hedefleri doğrultusunda maksimum başarıya ulaşabilmelerini

sağlama

II. Akademik başarılarını engelleyici iç ve dış faktörlerle başa çıkma becerilerini

geliştirme

III. Verimli ders çalışma yöntemleriyle, akademik başarılarını geliştirme

IV. Sınav sistemi tanıtım ve uygulamalarıyla ulusal sınavlara hazırlama

V. Planlı ve programlı çalışma yönlendirmeleriyle ,nokta atışı yapmalarına

destek olma

 KARİYER GELİŞİMİ

I. Yetenek,ilgi ve eğilimleri ile ilgili farkındalık sağlama

II. Meslek tanıtım programlarıyla ,gelecek yönelimlerine ışık tutma

III. Okul tanıtım etkinlikleriyle, hedef belirlemelerine destek olma

IV. Kariyerlerine yön verecek bilgi birikimini geliştirme

V. Geleceği ve kariyeriyle ilgili karar verme gücünü geliştirme

C)REHBERLİK BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

Öğrencilerimizin ; yapılan seminerler,testler,anketler,tanıtım programları,etkinlikler,değerler

eğitimi vb. çalışmalarla hem akademik hem de kişisel gelişimine destek olmak amaçlanmaktadır.

1. TESTLER VE ANKETLER

 Öğrenci formu

 Öğrenci tanıma anketi

 Aile envanteri

 Otobiyografi

 Gözlem Listesi

 Sosyometri

 Beier cümle tamamlama tesi

 Burdon dikkat testi

 IVA+PLUS dikkat testi

 Kimdir bu testi

 Kime göre ben neyim testi

 Akran zorbalığı testi

 Boş zamanları değerlendirme anketi

 Devamsızlık nedenleri anketi

 Öğrenme bozukluğu belirtileri anketi

 Mesleki Eğitim belirleme anketi

 Meslek tercihi anketi

 Kariyer planlama anketi

 Yıl sonu değerlendirme anketi

2. ÖĞRENCİ SEMİNERLERİ

 Kurum ve kurum çalışma içerikleri tanıtım semineri

 Sınav sistemi tanıtım semineri(Teog+Dpy)

 Uzman öğrenci semineri

 Verimli ders çalışma teknikleri semineri

 Sınav kaygısı semineri

 Motivasyon semineri

 Hangi derse nasıl çalışmalıyız

 Zamanı etkin kullanma semineri

 Geleceğim mesleğim semineri

3. BİREYSEL ÇALIŞMALAR

 Bireysel görüşmelerle takip edilen öğrencilerin,akademik ve

kişisel başarı grafiği analiz edilerek eylem planları

geliştirilmektedir.

4. GRUP ÇALIŞMALARI

 Grup çalışmalarıyla , öğrencilerin sosyalleşme ve özgüven

gelişimine destek olma,kendini tanıma ve ifade edebilme

becerisine destek olma hedeflenmektedir.

5. SINAV ÇALIŞMALARI

 Öğrencilerimizin girmiş olduğu sınav sonuç karneleri,konu

analizleri incelenerek başarı grafiği çıkarılıp eksik olan noktalar

tespit edilip,gerekli etüt ve rds çalışması başlatılır.

 Öğrencilerimizin girecekleri Teog ve DPY Sınavı öncesi ek

çalışmalar başlatılır

 Öğrencilerimize deneme kulübü çalışması yapılarak dönem

sonu ve yıl sonu girecekleri sınavlara hazır olmaları sağlanır

 Öğrencilerimize okul yazılılarına destek programları

hazırlanarak , okul başarısında artış çalışması yapılır

 Öğrencilerimize sınav öncesi motivasyon programı düzenlenir

 Öğrencilerimize bireysel ders çalışma programı

hazırlanarak,performanslarının artırılması sağlanır

 Haftalık soru hedefi verilip,haftalık soru takip çizelgesi

alınarak öğrencilerin bireysel takibi yapılır

6. DEĞERLER EĞİTİMİ

 Aylık değerler eğitimi temasına uygun olarak proje çalışması

yapmak,buna uygun olarak pano düzenlemeleri yapmak

D)REHBERLİK BİRİMİ ENVANTERLERİ

1.Ders performans puan cetveli

2.Ders gözlem formu

3.Ders öğretmeni ödev kontrol çizelgesi

4.Sınıf rehber öğretmeni ödev kontrol çizelgesi

5.Ders çalışma programı

6.Haftalık soru takip çizelgesi

7.Test ve anketler

8.Seminerler

9.Stoys

10.Ders programları

E)VELİ REHBERLİĞİ

 Aile , kurumlarımızdaki rehberlik anlayışının en önemli

basamağını oluşturmaktadır.Teknolojik gelişmelerin

beraberinde getirdiği hızlı değişim sürecinden geçen

aileler,öğrencilerimizin bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını

karşılamak adına zorluklar yaşamaktadırlar.Velilerimiz, bu

bilgilerin gerekliliğini bireysel olarak karşılamakta ancak gerçek

hayatta uzmana ihtiyaç duymaktadırlar.Bunun içinde rehberlik

birimimiz ; Çocuk gelişiminde ailenin rolü,Etkili anne-baba

olma,Çocuğun özgüven gelişiminde anne-baba

tutumları,Çocuğun başarısında ailenin payı vb. başlıklarla

çalışmalar yapmaktadır.

 VELİ SEMİNERLERİ

 Kurum ve Kurum içerikleri tanıtım semineri

 Sınav sistemi tanıtım semineri(Teog+Dpy)

 Öğrencinin başarısında ailenin rolü semineri

 Davranış bozuklukları semineri

 Çocuklarda sorumluluk ve özgüven semineri

 Aile içi etkileşim semineri

 Çocuğum ders çalışmıyor semineri

 Sınav kaygısı semineri

 Ergenlik dönemi semineri

 Çocuklarla nasıl iletişim kurulur semineri

 Sınav kaygısı semineri

 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite semineri

 İnternet bağımlılığı semineri

 DANIŞMANLIK

Sınıf rehber öğretmeni tarafından öğrenci velilerimiz, kurum

eğitim koordinatörünün belirlediği gündem maddeleri

doğrultusunda 15 günlük periyodlarla aranarak öğrenci takibi

yapılmaktadır.Aramalarda gündem maddeleri doğrultusunda

velilerimizden alınan dönütler ilgili birimlere aktarılarak,uygun

olan çalışmalar yapılmaktadır.

 ETKİNLİKLER

Öğrenci-veli- öğretmen üçgeni içerisinde iletişimi

güçlendirmek,paylaşımı arttırmak ve velilerimizin de gözlem

gücüne katkıda bulunabilmek için yapılan eğlenceli

çalışmalardır.